• da
  • en
  • de
  • fr
Finn

Name: Finn Christensen finn.jpg
Working area: Import Germany
Freight forwarding to and from Germany to and from Scandinavia
Telephone: +45 7430 1046
E-mail: finn@spedition-christensen.dk

I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net